Juridik

Här kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om sambanden mellan lagar, regler, ekonomi och samhällsbyggande. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara ekonomiska teorier. Särskild tonvikt läggs vid rättvisefrågor, internationella överenskommelser och domstolar. Du lär dig vilka lagar och regler som gäller för stater, företag och organisationer. Du lär dig vikten av, och tränas i att förhandla med och medla mellan olika parter i syfte att genom dialog finna lösningar på konflikter. Du får studera ekonomiska förhållanden i samhället, fördelningspolitik samt rättssystem på både nationell och internationell nivå.

Utbildningen avslutas med att du genomför en omfattande granskning av en större rättsprocess med fokus på internationell rätt, där du analyserar samtliga parters ståndpunkter och agerande och där du själv gör kvalificerade juridiska bedömningar och ställningstaganden. Dina studier kommer att göra dig väl förberedd för universitetsstudier inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi och juridik.

Så här gör vi

För att utbildningen skall bli så spännande och intressant som möjligt kommer mycket av undervisningen att kretsa kring verkliga fall. Du kommer att få studera och analysera konflikter runt om i världen. Du kommer att få inblick i det diplomatiska arbete som ligger bakom fredlig konfliktlösning i modern tid. Eftersom skolan ligger i före detta domstolslokaler, och skolans aula är den gamla tingssalen, kommer en hel del tid ägnas åt rollspel där vi praktiskt tillämpar de teoretiska kunskaper kring lag och rätt som du får under utbildningens gång. Du kommer att genom rollspel få pröva på att vara såväl advokat som åklagare och domare.

Skolverket om utbildningen

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.