Ingrid Segerstedt-Wiberg

18.6 1911 – 20.5 2010
Född i Lund
Dotter till prof. Torgny Segerstedt och Augusta, född Synnestvedt.
Journalist, författare, politiker.

Mot rasism och främlingsfientlighet, för tolerans och rättvisa

Ingrid Segerstedt-Wiberg ägnade hela sitt liv åt att på olika sätt kämpa för frihet, fred och jämställdhet, och tog aktivt ställning mot nazism, rasism och intolerans.
Som dotter till den legendariske tidningsmannen Torgny Segerstedt, chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning blev hon tidigt engagerad i motståndet mot nazismen och arbetet med att hjälpa flyktingar.

Efter andra världskrigets slut arbetade hon som Göteborgs stads flyktingkurator. Hon fortsatte sedan i flera decennier med att hjälpa flyktingar som riskerade att utvisas på felaktiga grunder. Ingrid verkade både i ord och i handling för en tolerant och human flyktingpolitik.

Som journalist och författare producerade Ingrid under närmare sju decennier böcker, reportage, analyser och ledarkommentarer i olika tidningar. Hon blev i slutet av 1940-talet Sveriges första kvinnliga ledarskribent i Göteborgs-Tidningen. Från 1955 till i början av 1990-talet var hon en av Göteborgs-Postens mest kunniga och erfarna inrikes- och utrikesreportrar. Ingrid Segerstedt-Wibergs internationella engagemang kom till uttryck i
många uppdrag genom åren, bland annat i Nordiska rådet, FN, Unesco och Unicef. Under tolv år var hon riksdagskvinna för Folkpartiet, och hon blev 1999 utsedd till Århundradets liberal, men valde att lämna folkpartiet i protest mot partiets uppfattning att Sverige borde söka medlemskap i Nato.

Hon har hotats till livet av nynazister, och registrerats av säkerhetspolisen. Alltid orädd och välformulerad, engagerad, humanistisk och humoristisk var hon i sju decennier en stor förkämpe för mänskliga rättigheter.

Ingrid - vår gudmor

Att Ingrid Segerstedt-Wiberg givit sitt namn till vår skola känns mycket hedrande. Det är en ära och en uppmaning att så mycket vi förmår föra idéerna om fred, frihet, tolerans, och mångfald vidare.