”En liten skola som kämpar för tolerans, framsteg och medmänsklighet. En skola som fostrar vetgiriga, fördomsfria och självständiga ungdomar. En skola där elever med olika ursprung möts, med mottot att människor med olika ursprung ger färg åt tillvaron.”

Ingrid Segerstedt Wiberg (1911-2010). Författare, journalist och politiker

Idén om den lilla friskolan

1999 väckte några gymnasielärare från Angeredsgymnasiet idén om en liten fristående gymnasieskola som skulle erbjuda ungdomar en god, samhällsvetenskaplig utbildning som tydligt tog avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Viktigt var att starta skolan som en icke vinstdrivande stiftelse där eventuellt överskott återinvesteras i skolan. Man ville erbjuda en liten skola som främjade möjligheterna att lära känna varandra och där man lätt och snabbt kunde kommunicera, både i och utanför klassrummet.

Skolan grundades av Stellan Lindqvist, Ulf Dagman, Anneli Wildfang, Eva Lidholm, Marja Wallmark och Björn Mässvik.

Läs mer om skolstarten

Ingrid - skolans gudmor

Innehållet i utbildningen skulle tydligt fokusera på alla människors lika värde, vilket gjorde att man såg Ingrid Segerstedt Wiberg som den som bäst kunde förkroppsliga denna bild. Grundarna tog kontakt med henne och hon accepterade med glädje att bli skolans gudmor och att ge sitt namn till skolan. Ingrid var stolt med vid invigningen av skolan 2000 och vid sitt invigningstal gav hon följande uppmaning till skolans elever:

“Plugga inte för lite, och inte för mycket. Jobba precis lagom, så att du har tid över att hjälpa andra som har det sämre än du själv”.

Under verksamhetens första år besökte elever Ingrid i hennes hem. Varje tisdag fick ett antal elever möjlighet att komma hem till Ingrid för samtal om viktiga samhällsfrågor. Ingrid spände ögonen i eleverna och frågade på vilket sätt de tänkte göra världen bättre. Ofta bjöd Ingrid på kaffe och prinsesstårta och hon passade även på att be eleverna om en liten promenad för att rasta hennes hundar.

De kommande åren fram till sin död 2010 var hon delaktig i skolans verksamhet och besökte skolan med jämna mellanrum.

Skolstart

När en liten skola utan stora finansiärer skall starta är utbudet av attraktiva lokaler tämligen begränsat. Skolan startade upp sin verksamhet i ett industriområde i Mölndal. Lokalerna var ljusa och fina och väl anpassade för utbildningen, men läget var kanske inte det bästa. Trots detta sökte sig många av regionens ungdomar till vår skola med anledning av vår värdegrund och våra utbildningar.

De första åren arbetade grundarna av skolan som både lärare och skolledare. Efter hand som skolan växte, anställdes fler lärare och inom några år hade grundarna klivit bort från klassrummen för att istället ägna sig åt skollederi på heltid.

Flytten

I takt med att elevkullarna minskade och utbudet av gymnasieutbildningar och gymnasieskolor ökade så fanns en oro i skolledningen att detta på sikt skulle kunna drabba skolan och tvinga fram nedskärningar och besparingar. Ett ambitiöst arbete för att hitta nya attraktivare lokaler inleddes. Under sommaren 2010 gick så flyttlasset från Mölndal till centrala Göteborg (Södra vägen 25). Skolan hade fått tag i fantastiska lokaler mitt i stan. Fastigheten hade tidigare inhyst Mölndals Tingsrätt i detta rosa stenhus från 1800-talet. Den gamla tingssalen anpassades och blev aula. Hela huset genomgick en omfattande renovering för att anpassas till vår verksamhet.

Breddning av utbildningsvägar

Skolans vision har alltid präglat verksamheten. Vår uppgift är att utbilda unga människor till engagerade samhällsmedborgare som vill och kan ta ansvar för att göra världen bättre. Sedan start har skolan erbjudit två inriktningar som tydligt minner om Ingrids livsverk – att påverka samhället genom journalistik och politik. Utbildningarna ryms under samhällsvetenskapsprogrammet och kallas för ”Europa och Världen” och ”Journalistik och Samhälle”. För att möta samhällsutvecklingen och samtidigt bli ännu tydligare i uppdraget att göra världen bättre, ansökte skolan under 2015 om att få starta ytterligare två utbildningar. Den första, även den inom samhällsprogrammet, döptes till ”Identitet och Mångfald”. Här studeras beteendevetenskap, sociologi och ledarskap – något som gör eleverna redo för att förändra världen genom exempelvis socialt arbete. Den andra utbildningen ryms under ekonomiprogrammet och har inriktningen juridik. Den har skolan valt att döpa till ”Rättvisa och Diplomati”. Här lär sig eleverna om lagar och regler med fokus på migration och mänskliga rättigheter.

Skolinspektionen 2016

I vårt utvecklingsarbete har vi ett enda mål – att hålla hög kvalitet. Vi drivs inte av vinstintresse. Vi har stabil och god ekonomi. Vi kan fokusera på rätt saker. Detta fick vi bekräftat under 2016 när Skolinspektionen var på besök. Till stora delar genomfördes en helt oförberedd granskning av vår verksamhet. Följande områden granskades:  Undervisning och lärande, Särskilt stöd och anpassningar, Bedömning och betygsättning, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, Förutsättningar för lärande och trygghet samt Styrning och utveckling av verksamheten. Inom dessa områden fick skolan inte en enda anmärkning, vilket vi givetvis är otroligt stolta över!

Skolans attraktivitet ökar

De senaste åren har skolans lockat till sig allt fler elever. För att möta detta har skolan vuxit. Detta har skett efter moget övervägande. Det som utmärker vår skola är att vi är just “den lilla skolan”, och det är något vi vill fortsätta att vara. Numera har vi fyra klasser i varje årskurs. Tyvärr har skolan idag inte möjlighet att ta emot alla de elever som vill börja hos oss. Detta beror på att huset vi håller till i, helt enkelt inte rymmer fler elever.

Skolans mål framöver

Skolan kommer fortsätta sitt idoga arbete med att utbilda vetgiriga tonåringar till modiga, öppna och engagerade samhällsmedborgare. Vi kommer fortsatt att vara den lilla skolan med de stora vyerna. Vårt ständiga fokus på att hjälpa alla elever att lyckas med sina studier kvarstår. Först när alla i världen har det bra kan vi luta oss tillbaka!

”Den lilla skolan med de stora vyerna”