Vi arbetar främjande och förebyggande

Ann-Mari Svanberg

Kurator

annmaris@isgy.se

031-40 89 42

Sofia Danielsson Meréus

Skolsköterska

sofiad@isgy.se

031-40 89 77

Lisa Jerkander

Specialpedagog

lisaj@isgy.se

Mimmi Strand

Elevansvarig skolledare

mimmis@isgy.se

031-40 89 52

Carl Nilsson

Verksamhetschef

carln@isgy.se

031-40 89 79

Matilda Månhav

Skolpsykolog

Kontaktas via kurator

Per Knutsson

Skolläkare

Kontaktas via skolsköterska