Vi arbetar främjande och förebyggande

Sofia Danielsson-Meréus

Skolsköterska

sofiad@isgy.se

031-40 89 77

Ann-Mari Svanberg

Kurator

annmaris@isgy.se

031-40 89 42

Lisa Jerkander

Specialpedagog åk 1

lisaj@isgy.se

Henrik Gustavsson

Specialpedagog åk 2 och 3

henrikg@isgy.se

Jenny Gagner-Geeber

Elevansvarig skolledare

jennyg@isgy.se

031-40 89 54

Carl Nilsson

Verksamhetschef

carln@isgy.se

031-40 89 79

Alexandra Wirje

Skolpsykolog

Kontaktas via kurator

Per Knutsson

Skolläkare

Kontaktas via skolsköterska