Medier, information och kommunikation

Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden i den globala, nationella och lokala mediesituationen. Du kommer att  analysera hur olika medier runt om i världen påverkar oss samt vilken makt de har i samhället. Vi studerar också medieideologier och demokratibegrepp som yttrande- och tryckfrihet. Du lär dig även att bli en källkritisk medie- och omvärldsgranskare och får därtill lära dig grunderna i journalistens arbete. Du tränas i skrivande, research och reportageproduktion. I ämnesövergripande projekt skapar du medieproduktioner (ex tidningar, radio, film) där du deltar hela vägen från idé till färdig produkt. Arbetet sker oftast i redaktionsform för att så mycket som möjligt påminna om journalistens vardag. Dina studier avslutas med ett gymnasiearbete om makt och medier. Du kommer att vara mer än väl förberedd för vidare universitetsstudier inom såväl medieområdet, humaniora som samhällsvetenskap.

På gång just nu - Blankspot Project

Eleverna deltar i ett projekt tillsammans med journalisten Martin Schibbye, där de får följa honom i fält under reportageresor runt om i Afrika. Han besöker platser där pressfrihet, yttrandefrihet och demokrati lyser med sin frånvaro. Eleverna är delaktiga i arbetet i realtid genom sociala medier och får tillgång till Martins råmaterial. Historia skrivs med andra ord just nu på den afrikanska kontinenten och eleverna kommer att kunna följa denna röda tråd med demokratiaktivister genom journalistens arbete. Genom att eleverna följer en reportageserie om demokratisering får de även möjlighet att reflektera över hur demokratin ser ut i Sverige. Hur fungerar medier här jämfört med där? Hur kommer det sig att en Googlesökning på ett begrepp ser helt olika ut beroende på vem som gör den och var man gör den?

Skolverket om utbildningen

Inriktningen ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.