På Ingrid Segerstedts gymnasium är vi måna om att bemöta varandra väl.
Tillsammans har och tar vi ansvar för att alla upplever gemenskap och att alla känner sig accepterade för den de är. Vi använder ett hänsynsfullt språk och bemöter varandra med värme och respekt. 
Hos oss är alla välkomna!

/Jenny, Mimmi & Kalle

Carl Nilsson

R E K T O R / S K O L C H E F

carln@isgy.se
031-40 89 79

Jenny Gagner-Geeber

BITRÄDANDE REKTOR (Ansvarig för antagning av nya elever)

jennyg@isgy.se
031-40 89 54

Mimmi Strand

STUDIEREKTOR (Ansvarig för elevärenden)

mimmis@isgy.se
031-40 89 52