På vår skola används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, bedömningar samt kurs- och lektionsplaneringar, men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del i detta samlar vi in och lagrar information om elever, till exempel namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även information i våra system, till exempel bedömningar och betyg samt medicinsk information inom ramen för skolans elevhälsoarbete.

Det är viktigt för oss att vi hanterar information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

 

Vi använder följande digitala system/leverantörer där vi lagrar personuppgifter: Novaschem, Adela, PMO, Google, Kartläggaren.

Vi har tecknat personuppgiftesbiträdesavtal med följande företag: Netconnection, Tersus, Nova software, Västtrafik, PMO, Prodoc, GR-utbildning.

 

För mer information kring hur vi hanterar personuppgifter vänligen kontakta oss via mejl på: info@isgy.se