Här hittar du matnyttig information om det mesta som rör vår skola.

AdelaNet

Alla elever på Ingrid Segerstedts gymnasium får en personlig elevinloggning till AdelaNet. Där kan du följa din kunskapsutveckling och se din eventuella frånvaro.

Arbetsmaterial

Vi förväntar oss att du alltid har med dig penna, papper och annat nödvändigt för att kunna delta i undervisningen.

Besök i skolan

Om du ska få besök av kamrater i skolan ska du anmäla detta i receptionen. Vill någon besökare vara med på lektioner – fråga undervisande lärare om det passar.

Brandlarm

Vid brandlarm ska alla lämna skolan och samlas vid uppsamlingsplats på Heden. (Se utrymningsplan som finns vid dörren till lektionssalarna, och i korridorerna.) Det är viktigt att alla elever stannar kvar vid uppsamlingsplatsen så att närvarokontroll kan ske.

Busskort

Skolan distribuerar busskort till elever som är skrivna i Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Kungsbacka Ale, Lerum, Kungsbacka, Tjörn och Lilla Edet. Övriga elever får busskort via sin hemkommun. Detta gäller även elever som bor i Göteborg.

Lena Åberg har information om vart du ska vända dig i övriga kommuner. De gamla busskorten gäller till 15 september. Vi börjar dela ut busskorten inom de två första skolveckorna. Har någon tappat sitt gamla busskort och behöver ett nytt tidigare kan de vända sig till Lena.

Observera att busskorten är personliga och en värdehandling. Det är kommunen som betalar korten, vi bara delar ut dem.

Om du förlorar busskortet
Göteborgselever anmäler förlusten till skolexpeditionen och betalar in 200 kr på Utbildningsförvaltningens plusgiro 59605-5 (ange personnummer och namn). När pengarna kommit in på kontot kommer kortet att skickas till hemadressen.

Elever i ovanstående kommuner där vi distribuerar korten tar kontakt med Lena Åberg som beställer nytt kort. Det kostar 200 kr som betalas kontant. Defekta kort kan bytas utan avgift.

Datorer

Som ny elev på Ingrid Segerstedts gymnasium har du möjlighet att låna en Chromebook som du förväntas använda som hjälpmedel då du söker kunskap, kommunicerar, skapar eget material eller planerar ditt skolarbete. Detaljerade regler kring lån av datorer återfinns i det låneavtal som elev och vårdnadshavare skriver under i samband med utlämning av dator. Du kan välja att inte låna dator från skolan och istället ta med dig eget digitalt hjälpmedel hemifrån.

Elevhälsa

Om du funderar över eller har problem med något är det i första hand din mentor du ska vända sig till. Du kan även ta kontakt med elevhälsan. Kontaktuppgifter till dem hittar du på skolans hemsida.

Elevkår

Vid höstterminens start får du information från elevkårens styrelse om kårens organisation, möten och uppgifter.

Elevskåp

Du får låna ett elevskåp som du behåller hela läsåret och tömmer inför sommarlovet. Hänglås köps av eleverna själva. Skåpen är enbart till för skolmaterial.

Frånvaro

Vårdnadshavare får automatiskt ett meddelande via mail om oanmäld frånvaro.