Stiftelsens styrelse

Ingrid Segerstedts Gymnasium grundades år 2000 i form av en stiftelse utan privata vinstintressen. I stadgarna stipuleras att allt eventuellt överskott av verksamheten ska gå tillbaka till utbildningen, som ska drivas i Ingrid Segerstedts anda. Skolans ekonomiska revision sköts av revisionsföretaget BDO, och finns att tillgå hos Länsstyrelsen. 
Stiftelsen Ingrid Segerstedts Gymnasium leds av en styrelse som består av följande personer:
 
Marja Wallmark, ordförande 
 
Claes Westerberg, sekreterare
 
Eva Lidholm
 
Anneli Wiklund-Wildfang  
 
Anette Carlsson
 
Camilla Linde