Rollspel

Ingrid Segerstedts Gymnasium är en relativt nystartad skola som funnits sedan år 2000. Trots vår ringa ålder har vi hunnit med att etablera en tradition som återkommer varje år, nämligen våra rollspelsdagar.
 
På vårterminen i årskurs 2 förvandlas eleverna på inriktningen Europa och Världen under två dagar till medlemmar i EU:s ministerråd. En tid innan dess har eleverna i grupper valt att representera något medlemsland, fördjupat sig i landet och dess inställning till de aktuella frågor som ska behandlas under rollspelet. De skriver policydokument som de sedan argumenterar för under mötesdagarna.
 
Eleverna på inriktningen Journalistik och Samhälle är också involverade i rollspelet - som nyhetsjournalister på tidningredaktioner och radio. De producerar väggtidningar och radionyheter som bygger på information från intervjuer och  presskonferenser.
 
Under det tredje året läser eleverna på Europa och Världen kursen Internationella relationer som handlar om globala frågor och konflikter. Dessa kunskaper omsätter de i FN- rollspelet där generalförsamlingen under två dagar sammanträder och försöker lösa någon aktuell konflikt. Deltagarna uppmanas att komma klädda i sina hemländers dräkter, och skolan förvandlas till en färgsprakande internationell samlingsplats. Journalisteleverna agerar även här press och levererar tidningar och TV-program.