Utbildningsinformation

På grund av oväntat stort intresse för vår skola under gymnasiedagarna på svenska mässan har vårt tryckta material tagit slut. Vill du läsa vårt informationsmaterial finns det nedladdningsbart här nedan. 

 

 

”En liten skola som kämpar för tolerans, framsteg och medmänsklighet. En skola som fostrar vetgiriga, fördomsfria och självständiga ungdomar. En skola där elever med olika ursprung möts, med mottot att människor med olika ursprung ger färg åt tillvaron”. Ingrid Segerstedt Wiberg (1911-2010). Författare, journalist

Ingrid Segerstedts gymnasium är en fristående gymnasieskola som startade år 2000. Den drivs utan vinstintressen som en stiftelse där allt överskott går tillbaka till undervisningen. 
 
Vi erbjuder ett samhällsvetenskapligt program med två inriktningar:
En samhällsvetenskaplig som vi kallar  Europa och Världen  samt inriktningen
Medier, information och kommunikation  som vi kallar Journalistik och Samhälle.
 
Vi är en liten skola med ca 300 elever, vilket innebär att du som elev blir synlig för alla i skolan och på så sätt får en trygg miljö. Att vi är en liten skola ger bra förutsättningar för god kamratskap, trygghet och sammanhållning.

Skolans arbetar för att

  • kämpa för tolerans, framsteg och medmänsklighet,
  • fostra vetgiriga, fördomsfria och självständiga ungdomar och
  • vara en skola där elever med olika ursprung möts.

Våra lärare är behöriga och kunniga och har ett stort engagemang för samhällsfrågor. Vi arbetar projektinriktat kring olika teman och strävar efter att lära eleverna se helheter och orsakssammanhang. Inbjudna föreläsare och studiebesök är en viktig del av undervisningen.

 
På skolan driver vi ett aktivt arbete med freds-och rättvisefrågor, och tar ställlning mot främlingsfientlighet och rasism. Vi tror att olika bakgrunder och erfarenheter är berikande.
Vi är även en certifierad FN- skola och arbetar därmed i enlighet och i samarbete med Svenska FN- förbundet. Varje år spelar vi ett FN-rollspel där eleverna i årskurs tre försöker lösa någon av de konflikter som pågår runt om i världen.