Från och med läsåret 2018/19 erbjuds även inriktningen Juridik inom EK-programmet vid Ingrid Segerstedts gymnasium. Mer info kommer inom kort.

 

 

Ingrid Segerstedts Gymnasium är en liten friskola med ca 300 elever som drivs helt utan vinstintressen. Vi ligger mitt i centrum, vid Heden i ett rosa stenhus från 1800-talet med mycket atmosfär i väggarna.

Här bedriver vi studier i samhällsvetenskapliga ämnen med speciell inriktning på Internationella studier och Journalistik. Våra lärare är unga och engagerade i sina ämnen, vi arbetar med rollspel, projekt och ämnesövergripande teman och lägger stor vikt vid elevinflytande och elevdemokrati.