STUDENTEN, 5 juni, 2024

Klockan 12-13 har vi studentceremoni i vår aula. Det blir lunch, underhållning, tal och stipendieutdelningar.

Kl 13 ställer vi upp utanför skolan och går i parad längs Vasagatan till Haga kyrkoplan där själva utspringet blir. Längst fram i paraden kommer sambaorkestern A Bunda att underhålla. Släkt och vänner är välkomna att titta på tåget längs Vasagatan och kan ansluta längst bak i paraden, så tågar vi tillsammans. Väl framme vid Haga kyrkoplan kommer eleverna samlas runt ”Aktivisten” (statyn föreställande Ingrid Segerstedt) samtidigt som släkt och vänner parkerar sig på den stora grusplanen.

Klockan 13.30 sker sedan själva studentutspringet.

Vi räknar med värme, sol, skratt och tårar!

Vi ses!

/Kalle, rektor


Vår vision

Ingrid Segerstedts gymnasium ska vara en skola som utbildar unga människor till kunniga och engagerade, modiga och öppna, empatiska och trygga världsmedborgare.

Våra elever ska vara beredda att i alla lägen i livet aktivt arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter.


Ingrid Segerstedts Gymnasium är en lagom stor friskola med ca 380 elever som drivs helt utan vinstintressen. Vår skola ligger mitt i centrum, vid Heden i ett rosa stenhus från 1800-talet med mycket atmosfär i väggarna.

Här bedriver vi studier i samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen med speciell inriktning på internationella studier, journalistik, mångfald och diplomati. Våra lärare är engagerade i sina elever och sina ämnen, vi arbetar med rollspel, projekt och ämnesövergripande teman och lägger stor vikt vid elevinflytande och elevdemokrati.

Samhällsprogrammet

På vårt samhällsvetenskapliga program kan du från en bred bas specialisera dig inom någon av våra tre inriktningar. Under år 1 läses alla kurser gemensamt. I år 2 väljer man antingen Journalistik och Samhälle, Europa och Världen eller Identitet och Mångfald.

Ekonomiprogrammet

Vi erbjuder juridikinriktningen inom Ekonomiprogrammet. Hos oss kallas den Rättvisa och Diplomati. Även på EK-programmet startar själva inriktningskurserna år 2.

Europa & Världen

S A M H Ä L L S P R O G R A M M E T :
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om krig, fred och fattigdom då vi studerar internationella relationer med fokus på FN och EU. Kurserna läses ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Du kommer att få studera utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, rättvis turism, den internationella politiska arenan samt lära dig grunderna i att arbeta vetenskapligt med dessa frågor.

Identitet & Mångfald

S A M H Ä L L S P R O G R A M M E T :
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om människan som individ i samhället. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara mänskligt beteende i olika situationer och sammanhang. Vi studerar hur makt och resurser fördelas mellan individer och grupper i olika samhällen.

Journalistik & Samhälle

S A M H Ä L L S P R O G R A M M E T :
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden i den globala, nationella och lokala mediesituationen. Du kommer att  analysera hur olika medier runt om i världen påverkar oss samt vilken makt de har i samhället. Vi studerar också medieideologier och demokratibegrepp som yttrande- och tryckfrihet. Du lär dig även att bli en källkritisk medie- och omvärldsgranskare och får därtill lära dig grunderna i journalistens arbete.

Rättvisa & Diplomati

E K O N O M I P R O G R A M M E T :
Här kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om sambanden mellan lagar, regler, ekonomi och samhällsbyggande. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara ekonomiska teorier. Särskild tonvikt läggs vid rättvisefrågor, internationella överenskommelser och domstolar. Du lär dig vilka lagar och regler som gäller för stater, företag och organisationer.

Våra lokaler

Skolan är belägen på Södra vägen 25, mitt i centrala Göteborg, i ett rosa stenhus från 1800-talet. Huset är pampigt och gammalt, men renoverat och anpassat för skolverksamhet. Byggnaden består av fyra våningar samt källare. Här ryms klassrum, grupprum, arbetsrum och uppehållsytor. Extra stolta är vi över vår fantastiska aula som tidigare agerade rättssal då fastigheten inrymde Mölndals tingsrätt.

Läs mer

Skolans historia

Skolan grundades 2000 av samhällsengagerade lärare som ville skapa en skola med fokus på freds- och rättvisefrågor. Att skolan skulle drivas utan vinstintresse var en självklarhet för grundarna. Dessa eldsjälar tog kontakt med Ingrid Segerstedt som mer än gärna lånade ut sitt namn till skolan. Ingrid Segerstedts gymnasium är en av de första fristående skolorna som etablerade sig i Göteborg

Läs mer

Stiftelsen

Huvudman för Ingrid Segerstedts Gymnasium är en stiftelse utan privata vinstintressen. I stadgarna stipuleras att allt eventuellt ekonomiskt överskott ska gå tillbaka till verksamheten, som ska drivas i Ingrid Segerstedts anda. Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av personer som på olika sätt verkar i Ingrids anda samt nuvarande skolledning.

Läs mer