Öppet hus

Vi kommer under läsåret 21/22 arrangera öppet hus vid följande fyra tillfällen:

Lördag 27/11, kl 12-15
Onsdag 1/12, kl 16.30-18

Lördag 22/1, kl 12-15
Onsdag 26/1, kl 16.30-18

Det krävs ingen anmälan i förväg för att besöka oss på öppet hus. Vi vet av erfarenhet att det kan bli trångt, framförallt i början. Vi lägger därför ut hela programmet här så att ni själva kan planera in vilken tid på dagen ni besöker oss. Utöver nedanstående fasta punkter finns även elevguider på plats för att visa besökare runt i skolan. Det går givetvis också bra att på egen hand utforska vår verksamhet.

För att alla i skolhuset skall känna sig säkra vill vi att samtliga besökare över 18 år är fullvaccinerade.

 

Lördag

12.10 Allmän information om skolan (Aulan)

12.30 Specifik information om vår fyra utbildningar (klassrum)

13.00 Specifik information om vår fyra utbildningar (klassrum)

13.30 Allmän information om skolan (Aulan)

13.50 Specifik information om vår fyra utbildningar (klassrum)

14.20 Specifik information om vår fyra utbildningar (klassrum)

14.45 Allmän information om skolan

 

Onsdag

16.40 Allmän information om skolan (Aulan)

17.00 Specifik information om vår fyra utbildningar (klassrum)

17.20 Specifik information om vår fyra utbildningar (klassrum)

17.40 Allmän information om skolan (Aulan)

 

Välkomna!
___________________________________

Vår vision

Ingrid Segerstedts gymnasium ska vara en skola som utbildar unga människor till kunniga och engagerade, modiga och öppna, empatiska och trygga världsmedborgare.

Våra elever ska vara beredda att i alla lägen i livet aktivt arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter.