Inriktningar

Vill du få en utbildning som ger dig en god grund för vidare studier?
På vårt samhällsvetenskapliga program kan du från en bred bas specialisera dig inom någon av våra tre inriktningar. Under år 1 läses alla kurser gemensamt. I år 2 väljer man antingen Journalistik och Samhälle, Europa och Världen eller Beteendevetenskap.
 

  Väljer du den här inriktningen kommer du att få specialisera dig på medieämnen. Vi analyserar hur olika medier runt om i världen påverkar oss. Du får arbeta i en redaktionsmiljö med olika typer av uppdrag, som att producera skoltidningar och radioprogram. Du lär dig också att bli en duktig faktasökare. Under det tredje året gör eleverna en resa till medieföretag utomlands. Inriktningen Journalistik och Samhälle kommer att göra dig väl förberedd för vidareutbildning och högskolestudier inom både medieområdet och samhällsvetenskap.
     
  Den här inriktningen är till för att utveckla och fördjupa dina kunskaper om vad som sker i  Europa och övriga världen. Du kommer att läsa fördjupningskurser i samhällsorienterande ämnen. Kurserna läses ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Om du är intresserad av förhållanden länder emellan och vill vara aktiv i olika typer av samhällsdebatter är det den här inriktningen du ska välja. Du som väljer Europa och Världen gör sista året en resa med anknytning till din inriktning.
 
     
 

OBS! Ny inriktning från och med hösten 2017.

I den här inriktningen läggs fokus på individ och grupp och hur de påverkar varandra. Du får arbeta med frågor om mänskligt beteende och mänskliga relationer. Genom vår beteendeprofil når du en fördjupad kunskap kring hur samhället fungerar och varför individer och kollektiv reagerar som de gör vid olika situationer.

Här diskuterar vi samhällsfrågor och problem utifrån olika perspektiv. I beteendeprofilen förenas samhällskunskap, sociologi, psykologi, kommunikation och organisation och ledarskap, vilket ger dig en mycket bred grund för att förstå det samhälle vi lever i.

Här ges tydliga sammanhang där teori och praktik förenas i undervisningen. Vi är en skola mitt i centrum, mitt i samhället. Vi går gärna utanför skolan för att tillämpa och testa våra kunskaper.