Ingrid Segerstedt-Wiberg
18.6 1911 - 20.5 2010
Född i Lund
Dotter till prof. Torgny Segerstedt och Augusta, född Synnestvedt.
Journalist, författare, politiker.


Ingrid Segerstedt-Wiberg har ägnat hela sitt liv åt att på olika sätt kämpa för frihet, fred och jämställdhet, och har aktivt tagit ställning mot nazism, rasism och intolerans.
Som dotter till den legendariske tidningsmannen Torgny Segerstedt, chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning blev hon tidigt engagerad i motståndet mot nazismen och arbetet med att hjälpa flyktingar.


Efter andra världskrigets slut arbetade hon som Göteborgs stads
flyktingkurator, och har sedan dess hjälpt många flyktingar under utvisnings-
hot och både i ord och i handling verkat för en tolerant och human flykting-
politik.
Som journalist och författare har hon producerat otaliga böcker, ledare och
debattartiklar som fri skribent och medarbetare i Göteborgs-Tidningen men
framför allt i Göteborgs-Posten där hon medverkade från 1955 – 1993.
Ingrid Segerstedts internationella engagemang har kommit till uttryck i
många uppdrag genom åren, bland annat i Nordiska rådet, FN, Unesco och
Unicef.
Under tolv år var hon riksdagskvinna för folkpartiet, och hon blev 1999 utsedd
till Århundradets liberal, men valde att lämna folkpartiet i protest mot partiets
uppfattning att Sverige bör söka medlemskap i Nato.
Hon har hotats till livet av nynazister, och registrerats av säkerhetspolisen.
Alltid orädd och välformulerad, engagerad, humanistisk och humoristisk har
hon i sju decennier varit en stor förkämpe för mänskliga rättigheter.
I juni 2001 firade hon sin 90 årsdag med ett seminarium på Göteborgs
Universitet om just fredsarbete.
Att Ingrid Segerstedt-Wiberg givit sitt namn till vår skola känns mycket
hedrande. Det är en ära och en uppmaning att så mycket vi förmår föra
idéerna om fred, frihet, tolerans, och mångfald vidare.

CV Ingrid Segerstedt 1911-06-18

Göteborgs stads flyktingkurator 45-48,
Redaktionssekreterare för tidskriften Världshorisont 49-53, ansvarig utgivare 68-73,
Medarbetare i Göteborgs-Tidningen 49-55,
Redaktör Göteborgs-Posten 55, andreredaktör 69-76,
Ordförande Svenska FN-förbundet 68-73,
Ordförande IKFF, 76-82 (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet)
Riksdagskvinna för folkpartiet 58-70,
Ledamot av Nordiska Rådet 62-70,
Ledamot av Svenska Unicef-kommittén 67-74,
Ledamot av nordiska kulturfonden 68-71,
Ledamot i Svenska kommittén för FN:s miljövårdskonferens,
FN-delegat 67, 68,
Unesco-delegat 68,

Priser och utmärkelser
Norske Frihetskorset 46,
Hedersdoktor Göteborg 81,
Eldh Ekblads fredspris 80,
Sokratespris 86,
Serafimerorden 8:e storleken 86,
Tidningen Z:s pris ”för lång och trogen olydnad” 91,
Elin Wägner –sällskapets pris ”Årets väckarklocka” 96,
Västra Publicistklubbens stora pris 99,
Rydöpriset för den fria tanken (till Olof Palmes minne) 00.

Publicerat otaliga tidning- och tidskriftsartiklar och
debattböcker.


Ingrid som ung journalist på Göteborgs-Posten