04 Mar 2020

Med anledning av Coronaviruset

Information, Tisdag 16 mars

Regeringen och Skolverket meddelar att all undervisning på gymnasiet från och med imorgon (onsdag 17 mars) skall ske på distans. Detta pga att minska smittspridningen. Gymnasieelever bedöms kunna ta det ansvar som krävs för att tillgodogöra sig undervisning på det sättet. Detta gör att vi genomför en del direkta insatser och åtgärder.

1) Undervisningen slutar vid lunch idag, för att lärarna skal få tid till fortbildning kring distansundervisning. Eleverna skickas hem. Viktigt att alla elever tar med sig allt sitt skolmaterial hem.

2) Imorgon onsdag sker ingen undervisning. Skolan är öppen för personal. Här är tanken att personalen får tid till att planera om sin undervisning utifrån de nya förutsättningarna

3) Från och med torsdag sker undervisning på distans. Instruktioner kring detta kommer att skickas till eleverna under dagen idag, eller senast under morgondagen.

4) Jörgen och Malin kommer att finnas tillgängliga för support när det gäller IT-tjänster.

Det är viktigt att poängtera att det är inga nya förutsättningar som gör att vi växlar över till distansundervisning, annat än att vi fått nya direktiv.

Vi kommer att hålla elever och vårdnadshavare uppdaterade allteftersom vi fattar nya beslut.

Eftersom all kommunikation med hemmen sker via mejl, vill vi uppmana vårdnadshavare att kontrollera att ni angett aktuella e-postadresser i Adela. Om så inte är fallet, bör ni uppdatera detta omgående. Vid eventuella frågor kring Adela – vänligen vänd er till vår skolsekreterare (Lena). Kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

Allt gott
/Kalle, rektor

För dig som vill ta del av mer information

Om du har allmänna frågor om Coronaviruset, ring 113 13,

Sveriges Nationella Informationsnummer, öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/sos-alarm/11313

1177 på webben, här finns aktuell information om när du skall kontakta sjukvården via 1177 telefonen

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Folkhälsomyndigheten, myndigheten för folkhälsofrågor

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC)

https://www.ecdc.europa.eu/en

WHO

https://www.who.int/