Här hittar du matnyttig information om det mesta som rör vår skola.

Sjukanmälan   

Sjukanmälan görs på www3.adelanet.se/ingrids innan dagens första lektion startat.

Skolkonferens

Skolkonferensen är ett gemensamt forum för elever, personal och skolledning i frågor som rör skolan. Rektor är ordförande för skolkonferensen.

Skolmåltid

Lunch serveras på restaurang La Venue, Kungsportsavenyn 1

Studie- och yrkesvägledning (SYV)      

Vår SYV heter Fereshte Erfan. Möte bokas via mejl: syv@isgy.se

Studiesvårigheter

Vi kartlägger alla nya elevers grundläggande kunskaper i svenska, matematik och engelska för att se om någon verkar vara i svårigheter.

Den som har svårigheter kan få hjälp på skolan genom exempelvis inlästa läromedel, lärarna kan göra muntliga prov i stället för skriftliga, du kan få längre tid att genomföra prov etc. Vårt mål är att alla ska känna sig nöjda med sin gymnasietid och tycka att de fått de resultat de har förtjänat. Så tveka inte att prata om dina svårigheter – vi är här för din skull!

Städning

Alla har skyldighet att ta ansvar för en god arbetsmiljö. Lektionssalarna ska snyggas upp efter varje lektion och stolarna ställs upp efter sista lektionen varje dag.

Stölder

Skaffa lås till elevskåpet. Större värdesaker som inte får plats i skåpet kan förvaras hos vaktmästaren.

Vilrum

Finns på entréplan, bredvid kapprummet.

Visselblåsaren

Det kan hända att en elev känner sig orättvist behandlad eller kränkt av någon vuxen på skolan. Enskilda elever kan även vara missnöjda med verksamheten/undervisningen/någon i personalen. Formella klagomål på verksamheten hanteras och utreds av rektor. I vissa fall kan det vara extra känsligt för elev att anmäla klagomål då möjligheten inte finns att vara anonym. Från och med detta läsår testar vi därför en ny variant där elevkårens styrelse agerar ombud för enskilda elever. Eleven anmäler då ärendet till kåren som i sin tur tar kontakt med rektor. Vi eventuella samtal mellan rektor, berörd personal och elev så blir det alltså representanter ur kårstyrelsen som företräder den enskilde eleven. Eleven kan på så sätt vara anonym. Mer info och detaljer kring detta kan fås via elevkårens styrelse.

Vår vision

INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM ska vara en skola som utbildar unga människor till kunniga och engagerade, modiga och öppna, empatiska och trygga världsmedborgare.

Våra elever ska vara beredda att i alla lägen i livet aktivt arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter.

Hur gör vi det?
Vi ska ge våra elever kunskaper och mognad för att förstå hur världen och vårt eget svenska samhälle fungerar. De ska få redskap för att kunna analysera och förstå situationer och skeenden och att sätta in dem i större sammanhang historiskt, politiskt och ekonomiskt.

Vi ska ge dem stöd att utveckla sin sociala förmåga, sin empati och förmåga att leva sig in i andras situation.

Vi ska stödja dem i deras utveckling och stärka deras självförtroende så att de vågar stå för sina åsikter men också lyssna och förstå meningsmotståndares argument.

Vi ska arbeta för att våra elever, när de lämnar skolan med examensbevisen gör det med ett bagage av värdefull kunskap och fast förankrade värderingar om demokrati, yttrandefrihet, alla människors lika värde och internationell solidaritet.