Här hittar du matnyttig information om det mesta som rör vår skola.

Inriktning

Skolan erbjuder ett samhällsvetenskapligt program med tre inriktningar: Europa & Världen (Samhäll/samhäll), Journalistik & Samhälle (Samhäll/Media) och Identitet & Mångfald (Beteendevetenskap). År 1 läser alla ett gemensamt basår, och valet av inriktning för år 2 och 3 sker under våren i årskurs 1. Vi erbjuder även Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik. Hos oss kallas den Rättvisa & Diplomati.

Kalendarium

Du hittar alla aktiviteter som sker under året i Googlekalendern som delas med dig.

Kopiering – Utskrifter

Skrivare/kopiatorer finns på vån. 2, 3 och 4. Du kan kopiera via inloggningskoden till datorn.

Ledighet  

I ISGY-rummet i Classroom finns en ledighetsansökan som elev och vårdnadshavare fyller i och lämnar till mentor. Vid varje ansökan gör skolan en samlad bedömning av elevens studiesituation. Därefter fattas beslut om att bevilja eller avslå ledighetsansökan. Ledighet upp till tre dagar hanteras och beslutas av mentor. Vid längre ledighet är det ansvarig skolledare som fattar beslut.

Normalt beviljas inte ledighet vid nationella prov, rollspel eller andra större examinationer.

Läroböcker

Skolböckerna är låneböcker och ska lämnas tillbaka efter varje avslutad kurs. Alla böcker är numrerade, och det är viktigt att du lämnar tillbaka din utkvitterade bok. Tappar du bort en bok blir du ersättningsskyldig (inköpspris av ny bok).

Mentor

Som elev hos oss har du en personlig mentor som kommer att vara din trygga vuxenrelation i skolan. Din mentor har i uppgift att stötta dig i din studiesituation så tveka inte att ta kontakt med denne då du funderar över något.

Prövningar

”En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.” (Gymnasieförordningen 8 kap § 24).

Rökning

Eftersom alla elever har rätt till en tobaksfri skoltid så är rökning inte tillåten framför skolan.

Schemafri dag

En dag i veckan är undervisningsfri dag. För åk 1 är det torsdag, för åk 2 onsdag och för åk 3 tisdag.

Observera att undervisningsfri inte betyder ledig. Använd denna dag till att studera, gå på stödundervisning, göra grupparbeten osv.. Besök hos läkare och tandläkare läggs med fördel här. Skolan kan även lägga undervisning, studiebesök och andra aktiviteter på denna dag.

Sen ankomst

Sena ankomster accepteras inte. De skapar ett ineffektivt arbetsklimat med ständiga avbrott och nya starter och ger upphov till onödig irritation hos dem som kommer i tid. Sen ankomst noteras som frånvarotid.