Här hittar du matnyttig information om det mesta som rör vår skola.

Fusk

Vi ser allvarligt på alla former av fusk i samband med prov, inlämningsuppgifter, eller eget arbete. Om läraren ertappar en elev med fusk kommer provet/arbetsuppgiften att strykas och kan inte göras om. Rektor och övriga undervisande lärare meddelas och vårdnadshavare informeras.

Föreningar

Skolans föreningar är viktiga för verksamheten. För att på bästa sätt möjliggöra för elever från olika klasser att träffas tillsammans ligger en fast tid i veckan med rubriken ”Föreningstid”. Denna tid kan användas till att engagera sig i någon/några av föreningarna eller till självstudier. Det är givetvis frivilligt att engagera sig i någon förening.

Genom vår elevkår kan elever starta föreningar. På skolan finns redan många föreningar som elever kan gå med i

Försäkringar

Alla gymnasieelever som är mantalsskrivna i Göteborgs kommun är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid.

Glädje och skratt

Vi är måna om att alla har roligt hos oss. Glädje och skratt är alltid tillåtet i vår verksamhet!

Glömt och upphittat

Allt glömt/upphittat återfinns hos Birger Löfman i vaktmästeriet.

Google Workspace for Education

På vår skola använder vi Googles appar för utbildning, t. ex. Google Drive, Classroom, Meet, Kalender och G-mail.Detta är webbaserade tjänster och verktyg som är till för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Tillsammans med Adelanet utgör dessa system vår digitala lärplattform.

Hälsosamtal

Alla elever i år 1 erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterskan som kallar eleverna klassvis. Varje elev får en egen tid.

Individuell studieplan

Varje elev har en individuell studieplan, där kurser, poäng och betyg står angivna. Mentorerna går regelbundet igenom studieplanen med varje elev.

Individuellt val 

Det individuella valet omfattar kurser om sammanlagt 200 poäng. Dessa läses under år 3. Information om kursutbud och val av kurser sker under vårterminen i åk 2.

Information

Du som elev är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller, och vilka ändringar som görs i schema och kalendarium. Information lämnas via mentor och på din skolmail.

Det är viktigt att du bevakar informationsställena.