07 Feb 2018

Den 15 januari besökte Clara Henry sin gamla skola. Hon träffade våra elever i aulan och berättade om sin gymnasietid, sin karriär och sina framtidsplaner. Eleverna fick chans att ställa frågor. Clara berättade bland annat om att det var på skolan som hon kläckte idéen med ”Apotek-Arne” som blev hennes stora genombrott på youtube. Hon berättade även om sitt projektarbete som flera år senare resulterade i succéboken om mens.