Vår vision

INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM ska vara en skola som utbildar unga människor till kunniga och engagerade, modiga och öppna, empatiska och trygga världsmedborgare.

Våra elever ska vara beredda att i alla lägen i livet aktivt arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter.

 

Hur gör vi det?
Vi ska ge våra elever kunskaper och mognad för att förstå hur världen och vårt eget svenska samhälle fungerar. De ska få redskap för att kunna analysera och förstå situationer och skeenden och att sätta in dem i större sammanhang historiskt, politiskt och ekonomiskt.
Vi ska ge dem stöd att utveckla sin sociala förmåga, sin empati och förmåga att leva sig in i andras situation.
Vi ska stödja dem i deras utveckling och stärka deras självförtroende så att de vågar stå för sina åsikter men också lyssna och förstå meningsmotståndares argument.
Vi ska arbeta för att våra elever, när de lämnar skolan med examensbevisen gör det med ett bagage av värdefull kunskap och fast förankrade värderingar om demokrati, yttrandefrihet, alla människors lika värde och internationell solidaritet.

 

VÅRA LEDORD
 

Kunskap
Vi tror på en skola med tydlig målsättning, en fast värdegrund och konsekventa krav på arbete och uppträdande. Det finns inga genvägar till kunskap och det finns heller inga vägar som utesluter hårt arbete. Genom att ställa höga krav visar vi att vi tror på eleverna. Vi ser inte faktainformation som kunskap. Kunskap är bearbetad information. Kunskap är den egna analysen - men utan faktainformation finns inget att analysera! Med andra ord: kunskap är kunnande!

Kommunikation
Att lära genom att kommunicera är något som skall genomsyra utbildningen. Kommunikation på olika nivåer är en förutsättning för lärande och växande och skall färga undervisningen under gymnasieåren. God kommunikation inom skolan möjliggör medinflytande och delaktighet, och eleverna får även lära sig att aktivt påverka sin omvärld och kommunicera med politiker, företag, massmedier m.fl.

Delaktighet
Vi ser framför oss en skola med ett aktivt elevråd, elevföreningar och annat som utvecklar ett rikt socialt liv. Elever som är engagerade i sin utbildning finner den meningsfull. Därför uppmuntrar skolan aktivt elevernas delaktighet på alla områden.

Mångfald
Vi arbetar aktivt med freds- och rättvisefrågor, för ökad tolerans, och mot rasism och främlingsfientlighet. Vi tror att olika bakgrunder och erfarenheter kan vara berikande.