Skolledning

Jenny Gagner-Geeber
Biträdande rektor (ansvarig för elevärenden)
Carl Nilsson
Rektor
   
jennyg@isgy.se
Tel: 031 - 40 89 54
carln@isgy.se
Tel: 031-40 89 79