Skolledning


Tel: 031-40 89 79
carln@isgy.se

 


Ansvarig för elevärenden
Tel: 031 - 40 89 54
jennyg@isgy.se