Vilka vi är

Lärarkåren på skolan är relativt ung. De har alla behörighet att undervisa i sina ämnen och har jobbat i flera år. Under rubriken Lärare hittar du kontaktinformation och en kort presentation av dem.

Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor. De är från början lärare med tillsammans cirka 35 års undervisningserfarenhet. Ingrid Segerstedt Wiberg är en stor inspirationskälla för dem. Under rubriken Skolledning hittar du kontaktinformation till skolledarna.

Vi på Ingrid Segerstedts gymnasium tycker att innehåll är viktigare än yta, även om vi gläds åt våra vackra lokaler på Södra Vägen 25. Och sist, men inte minst, delar vi Ingrids åsikt att ungdomar är framtiden och därför så roliga och spännande att träffa. Tillsammans med dem försöker vi göra världen något bättre.